Kesihatan adalah keadaan yang sempurna, sihat dari segi fizikal, mental, rohani dan sosial. Oleh itu, di kampung parit baru baruh juga terdapat pusat kesihatan yang disediakan oleh kerajaan iaitu Klinik Desa Parit Baru Baruh. Selain itu, terdapat juga klinik yang berhampiran dengan kampung ini adalah Klinik Kesihatan Parit Baru dan Klinik  Desa Kanpung Sungai Tengar. Kebanyakan penduduk kampung telah mendapat rawatan di klinik yang berhampiran dengan kawasan rumah.

 

                                          Klinik Desa Parit Baru Baruh

 

                                                Klinik Kesihatan Parit Baru